चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरूले एउटा विशेष किसिमको क्यामरा टेक्नोलोजीको विकास गरेका छन्।…