पश्चिम अस्ट्रेलियाको कालगुर्लीस्थित सुन खानीमा एक व्यक्तिले म्याटल डिटेक्टर प्रयोग…