Sunday, July 21

Tag: मूल्यसूची

यस्तो छ कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको आजको मूल्यसूची
ब्रेकिङ

यस्तो छ कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको आजको मूल्यसूची

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७६ बैशाख १३ गतेको फलफूल तथा तरकारीको होलसेल मूल्य सूची यस्तो छ: दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण वैशाख  १५, २०७६ कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत गोलभेडा ठूलो के.जी. ६० ७० ६५ गोलभेडा सानो के.जी. ६० ७० ६५ अालु रातो के.जी. ४० ५० ४५ अालु सेतो के.जी. ३० ३५ ३३ प्याज सुकेको के.जी. ४० ५० ४५ गाजर के.जी. ३० ४० ३५ बन्दा के.जी. २० ३० २५ काउली स्थानिय के.जी. ७० ८० ७५ मूला सेतो के.जी. ४० ५० ४५ भन्टा लाम्चो के.जी. ६० ७० ६५ भन्टा डल्लो के.जी. ६० ७० ६५ बोडी के.जी. ८० ९० ८५ मटरकोशा के.जी. ७० ८० ७५ घिउ सिमी के.जी. ९० १०० ९५ तितो करेला के.जी. ८० ९० ८५ लौका के.जी. ७० ८० ७५ परवर के.जी. ९० १०० ९५ घिरौला के.जी. ८० ९० ८५ फर्सी पाकेको के.जी. ५० ६० ५५ फर्सी हरियो के.जी. ४० ५० ४५ भिण्डी के.जी. ८० ९० ८५ स्कूस ...