Sunday, July 21

Tag: कोइला

हिटर, गिजर र कोइला बाल्दा अपनाउनुहोस् यी सावधानी
शिक्षा

हिटर, गिजर र कोइला बाल्दा अपनाउनुहोस् यी सावधानी

जाडो याममा शरीर वा कोठालाई न्यानो बनाइराख्न आगो ताप्ने, हिटर बाल्ने, गिजरको प्रयोग गर्ने लगायतका उपायहरू गरिन्छ । यसो गर्दा पर्याप्त सावधानी नअपनाउँदा अप्रिय घटनाहरू हुने गरेका छन् । त्यसैले त्यस्ता कार्य गर्दा सावधानीका निम्न उपायहरू अपनाऔँः - हावा ओहोरदोहोर हुने ठाउँ वा कोठामा मात्र आगो ताप्ने हिटर बाल्ने वा गिजरको प्रयोग गर्ने गरौँ - कोइला जन्य स्रोतबाट सकेसम्म आगो नतापौँ - आगो ताप्दा वा हिटर बाल्दा कागज, कपडा जस्ता छिटो जल्ने खालका सामाग्री नजिकै नराखौँ - आगो तापिसकेपछि त्यसलाई पूर्ण रूपमा निभाउने गरौँ - हिटरको प्रयोग गर्दा समय-समयमा चलिरहेको हिटरलाई बन्द गर्ने गरौँ - सुत्नुअघि अनिवार्य रूपमा हिटर निभाउने गरौँ - गिजरको मुख्य मेसिनलाई बाथरूम बाहिर खुला ठाउँमा जडान गरौँ‍ ‍- गिजर खोलेर लामो समयसम्म बाथरूममा बस्ने नगरौँ...