Wednesday, April 17

कोरियन भाषा परीक्षा : यी हुन् परीक्षामा हुनसक्ने गल्ती

कोरियन भाषा परीक्षाको परीक्षामा केही प्रश्नको उत्तर हेरेर र केही प्रश्नको उत्तर तत्काल सुनेर तत्काल लेख्नुपर्ने हुन्छ । हतार गर्दा जानेको प्रश्नको उत्तर पनि बिग्रन सक्छ । परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरुको कुनै उत्तर लेख्नुपर्दैन । मात्रै उत्तरपुस्तिकामा दिईएको गोलो घेरा भित्र चिन्ह लगाए मात्रै पुग्छ ।

कुनै शब्द लेख्नु नपर्ने भएकाले हतार नगर्ने हो भने मज्जाले उत्तर लेख्ने समय पुग्छ । घोकेरभन्दा पनि जसले बढी प्राक्टिस गरेको छ उसले बढी कुरा बुझेको हुन्छ । उत्तरपुस्तिकामा लेख्न भनिएको विवरण राम्ररी र प्रष्टसँग उल्लेख गरेको हुनुपर्छ ।

कोरियन भाषामा उस्तै उस्तै किसिमको संरचना र उच्चारण हुने भएकोले अलि गहिरिएर अक्षर चिन्ने तथा त्यसको उच्चारणको फरकलाई बुझ्नसक्ने खुबी हुनपर्छ ।

सुन्ने प्रश्न अति नै ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ । एउटै प्रश्नमा धेरैबेर घोरिँदा जानेको अर्को प्रश्न पनि बिग्रने सम्भावना हुन्छ त्यसैले जाने पनि नजाने पनि समयभित्रै तत्कालै ठिक उत्तरमा गोलो लगाएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

इपीएस परक्षिाको परिक्षण कम्प्युटर प्रणालीबाट हुने भएकाले मानवीय त्रुटी हुने सम्भावना समेत कम रहन्छ । जसले धेरै अंक ल्याउँछ, उसकै नाम निस्किनिे सम्भावना बढी हुने भएकाले सकेसम्म सबै प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दछ ।

Leave a Reply

Discover more from खबरगृह

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading