Wednesday, February 21

यस्तो छ कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको आजको मूल्य सूची

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७६ बैशाख १३ गतेको फलफूल तथा तरकारीको होलसेल मूल्य सूची यस्तो छ:

दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण
वैशाख  १३, २०७६
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो के.जी. ६० ७० ६५
गोलभेडा सानो के.जी. ६० ७० ६५
अालु रातो के.जी. ४० ५० ४५
प्याज सुकेको के.जी. ४० ५० ४५
गाजर के.जी. ३० ४० ३५
बन्दा के.जी. २० ३० २५
काउली स्थानिय के.जी. ६० ७० ६५
मूला सेतो के.जी. ३० ४० ३५
भन्टा लाम्चो के.जी. ६० ७० ६५
भन्टा डल्लो के.जी. ६० ७० ६५
बोडी के.जी. १०० ११० १०५
मटरकोशा के.जी. ६० ७० ६५
घिउ सिमी के.जी. १०० ११० १०५
टाटे सिमी के.जी. १३० १४० १३५
तितो करेला के.जी. ९० १०० ९५
लौका के.जी. ७० ८० ७५
परवर के.जी. ९० १०० ९५
घिरौला के.जी. ९० १०० ९५
फर्सी पाकेको के.जी. ५० ६० ५५
फर्सी हरियो के.जी. ५० ६० ५५
भिण्डी के.जी. १०० ११० १०५
रायो साग के.जी. ५० ६० ५५
पालूगो साग के.जी. ६० ७० ६५
चमसूरको साग के.जी. ६० ७० ६५
तोरीको साग के.जी. ५० ६० ५५
मेथीको साग के.जी. ६० ७० ६५
प्याज हरियो के.जी. ५० ६० ५५
च्याउ के.जी. २०० २२० २१०
न्यूरो के.जी. ९० १०० ९५
ब्रोकाउली के.जी. ६० ७० ६५
चुकुन्दर के.जी. ६० ७० ६५
जिरीको साग के.जी. ६० ७० ६५
ग्याठ कोबी के.जी. ५० ६० ५५
सेलरी के.जी. १२० १३० १२५
पार्सले के.जी. १२० १३० १२५
सौफको साग के.जी. ६० ७० ६५
पुदीना के.जी. २२० २३० २२५
गान्टे मूला के.जी. ६० ७० ६५
इमली के.जी. १४० १५० १४५
तामा के.जी. १५० १६० १५५
तोफु के.जी. १०० ११० १०५
गुन्दुक के.जी. २८० ३०० २९०
स्याउ के.जी. १३० १४० १३५
केरा दर्जन १०० ११० १०५
कागती के.जी. ३२० ३४० ३३०
अनार के.जी. १४० १५० १४५
आँप के.जी. १८० २०० १९०
अंगुर के.जी. १५० १६० १५५
सुन्तला के.जी. १२० १३० १२५
तरबुजा के.जी. ४० ५० ४५
मौसम के.जी. १२० १३० १२५
भुर्इ कटहर प्रति गोटा १०० ११० १०५
काक्रो के.जी. ८० ९० ८५
रुख कटहर के.जी. ८० ९० ८५
नासपाती के.जी. १४० १५० १४५
मेवा के.जी. ७० ८० ७५
अदुवा के.जी. २४० २५० २४५
खु्र्सानी सुकेको के.जी. २५० २८० २६५
खु्र्सानी हरियो के.जी. १०० ११० १०५
भेडे खु्र्सानी के.जी. १०० ११० १०५
लसुन हरियो के.जी. १०० ११० १०५
हरियो धनिया के.जी. ६० ७० ६५
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. २४० २५० २४५
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. २०० २२० २१०
माछा ताजा के.जी. २७० २८० २७५

Leave a Reply

Discover more from खबरगृह

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading