Friday, July 12

हाम्री को हौँ

समाचार के हो भन्ने हामीले स्कुल कलेजमै पढिसक्यौँ अब पढ्ने हो समाचार कसरी लेख्ने भन्ने। अब सकियौँ, पत्रकारिता, समाचार, भिडियो सम्पादन, भाषा सम्पादनजस्ता विषय, जसले बनाउने छ तपाईंले पत्रकार।

📌 जानकारी : हामा उत्पादनहरू पाठकहरूलाई सहयोगका लागि बनाइएका हुन्। हामीफे स्वतन्त्र रूपमा एउटा सानो प्रयास गरेका हौँ। तपाईंहरूले रुचाएर लेखहरू पढ्दै गर्दा इच्छाअनुसार हामी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ।


Discover more from खबरगृह

Subscribe to get the latest posts sent to your email.